Miluji umění a proto neustále něco tvořím.

Nejraději tvořím fantazijní obrazy. Inspiraci nalézám ve svých automatických kresbách, které mi pomáhají nejen odhalovat skryté a pro mé vnímání neviditelné informace, ale také mi pomáhájí navodit pocit radosti a štěstí.

Díky automatické kresbě se dokážu v minutě ocitnout v povznesené náladě, cítit se šťastně a uvolněně a následně tyto pocity přenáším do svých obrazů, aby i jiným lidem přinesly radost.

omocí automatické kresby také provádím diagnostiku a harmonizaci.